Вршете ги сите пресметки онлајн

Omni Calculator е веб сајт кој се одликува со 2061 калкулатори за вршење најразлични пресметки.

Доколку го посетите сајтот, во одделот Biology ќе најдете 59 калкулатори за вршење пресметки кои се директно врзани за биолошки пресметки, почнувајќи од пресметки поврзани за почвата, движејќи се преку пресметки за животен век на животни, па сè до пресметки поврзани со ДНК.

Сите калкулатори се внимателно поставени во соодветни категории, како хемија, конструкција, екологија, финансии, храна, здравје, математика и многу, многу повеќе!

Чистиот дизајн ви дозволува да дојдете до саканиот калкулатор брзо, а помага и тоа што одредени мерки се прилагодени според нашите потреби, пример, автоматска поставка на километри, килограми, денари, и слично.

The post Вршете ги сите пресметки онлајн appeared first on IT.mk.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *