Дигитален песочен часовник со Time Rise

-

Time Rise е едноставна алатка која го трансформира вашиот телефон во еден вид дигитален песочен часовник.

По покренување на апликацијата, тапнете еднаш за да наместите тајмер. Во моментот кога ќе го завртите телефонот за 180 степени, ќе започне претходно наместеното одбројување, а вашиот екран полека, но сигурно ќе започне да се полни со боја. Подразбирливо, бојата која го исполнува екранот може да ја смените во некоја од понудените, а има и ноќен режим кој драстично се грижи за здравјето на вашите очи.

Time Rise е релативно нова апликација и, како таква, сеуште е во рана верзија на тестирање. И покрај ова, апликацијата е исклучително стабилна има заслужено оценка од 4.4.

The post Дигитален песочен часовник со Time Rise appeared first on IT.mk.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *