Category Archives: англиски

Учете англиски јазик со BBC Learning English

BBC Learning English e апликација за Android и iOS. Оваа апликација е заснована на бесплатната програма за учење англиски јазик која постои веќе половина век. BBC Learning English може да се користи и без претходна регистрација, а содржините кои се прикажуваат всушност се влечат од самиот веб сајт (предност е тоа што можете и да […]

Учете англиски идиоми со апликацијата Idioms

Идиоми се изрази што имаат специфично значење кое е својствено за определен јазик и, обично, не може буквално да се преведен на друг јазик. Пример, еден од најпознатите англиски идиоми е: it’s a piece of cake, а значи дека е нешто е многу лесно. Претпоставуваме дека би можеле да знаете и дека it’s raining cats […]