Category Archives: дигитално огласување

ИАБ Македонија започна истражување на пазарот за дигитално огласување

Здружението за интерактивно огласување ИАБ Македонија, од денес започнува со спроведување на анкета/истражување за големината на пазарот за дигитално огласување во Македонија. Анкетата/истражувањето ги опфаќа сите веб портали и маркетинг агенции со цел да се добијат прецизни податоци за распределбата на буџетите за дигитално огласување.  Се замолуваат сите заинтересирани за учество во ова истражување да се […]