Category Archives: идиоми

Учете англиски идиоми со апликацијата Idioms

Идиоми се изрази што имаат специфично значење кое е својствено за определен јазик и, обично, не може буквално да се преведен на друг јазик. Пример, еден од најпознатите англиски идиоми е: it’s a piece of cake, а значи дека е нешто е многу лесно. Претпоставуваме дека би можеле да знаете и дека it’s raining cats […]