Category Archives: сингулар

Мај – Месец посветен на менталното здравје: Искуство од ИТ компанијата Singular

Менталното здравје ги вклучува нашата емоционална, психолошка и социјална добросостојба. Грижа за менталното здравје на работното место претставува обезбедување здрава и позитивна работна атмосфера.  Со други зборови, атмосфера во која вработените имаат јасна слика за своите обврски и одговорности, а истовремено чувствуваат поддршка и знаат дека секогаш можат отворено да ги комуницираат своите потреби и […]