Category Archives: smarttools

SmartTools е колекција од корисни апликации за секојдневни обврски

Како што кажува и самото име, SmartTools е колекција од корисни алатки кои ќе ви ги поедностават секојдневните активности. Од една појдовна точка добивате компас, ливела (васер-вага), педометар, како и конвертор на различни мерни единици (од температури, преку брзини, па се до мерки корисни при готвењето). Како понови членови во колекцијата со алатки, се истакнуваат […]