Регистар од финансиски трансакции (Ledger)

-

Регистар од финансиски трансакции кои не можат да се менуваат, дополнуван само со нови трансакции.

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *